Błogosławiona Salomea jest już oficjalnie patronką Zawichostu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Błogosławiona Salomea była córką Leszka Białego. Została żoną króla Rusi Halickiej, małżeństwo to miało zatwierdzić porozumienie polsko-węgierskie.
Po śmierci męża Salomea powróciła do Polski i wstąpiła do zakonu św. Klary.
(Marcin Gabrek)
Do naśladowania patronki zachęcał mieszkańców Zawichostu biskup Krzysztof Nitkiewicz:

W kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela odbyły się uroczystości kończące Rok Bł.
Salomei w diecezji sandomierskiej.
Pomysł ogłoszenia błogosławionej patronką miasta rok temu przedstawił władzom miasta proboszcz miejscowej parafii, ks. Marek Rusak. Nie miał
wątpliwości, że to postać godna, a w zeszłym roku były jubileusze związane z błogosławioną: