Blisko trzysta tysięcy złotych, tyle rocznie gmina Kolbuszowa dokłada do gospodarki odpadowej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Gospodarką odpadową w Kolbuszowej zajmuje się Zakład Usług Komunalnych. Jego baza mieści się przy ulicy Piłsudzkiego, a biura przy ulicy Piekarskiej.
(Paweł Galek)

Gratis to znaczy na koszt gminy.

Samorząd, czyli kolbuszowski podatnik, dofinansowuje przede wszystkim selektywną zbiórkę śmieci na terenie miasta i gminy. Mówi burmistrz Jan Zuba.