(Bez)silny w pracy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

SZANOWNI PAŃSTWO
Mając na uwadze kształtowanie świadomości na temat regulacji prawnych dotyczących osób wykonujących pracę, konieczność eliminowania zagrożeń występujących w środowisku pracy, jak również przeciwdziałania nielegalnym praktykom osób organizujących pracę, bardzo istotne jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że stosowanie się do zasad prawa pracy opłaca się i jest podstawą funkcjonowania zdrowego
rynku i uczciwej konkurencji.
W związku z tym

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Uniwersytetem Rzeszowskim mają ogromną przyjemność poinformować,
iż dnia 21 listopada 2012 roku o godz. 9:00 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się :
 OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA
(BEZ) SILNY W PRACY
MOBBING, DYSKRYMINACJA, NIERÓWNE TRAKTOWANIE
W UJĘCIU PRAWNYM, PSYCHOLOGICZNYM I SOCJOLOGICZNYM
Celem konferencji jest wieloaspektowe ujęcie i przedstawienie ww. zjawisk jako problemu nie tylko prawnopracowniczego ale i społecznego.
W trakcie konferencji odbędą się wykłady, prelekcje oraz dyskusja nt. ww. zjawisk. Przedsięwzięcie będzie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych niniejszą problematyką, w tym przedsiębiorców, pracodawców, studentów, doktorantów, pracowników naukowych.
Konferencja jest organizowana w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez Państwową Inspekcją Pracy: „ POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
Konferencja została objęta patronatem przez:
Głównego Inspektora Pracy, JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pełnomocnika Rządu Ds. Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych, Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Starostę Rzeszowskiego, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”.
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA, INFORMACJE NT. KONFERENCJI:
KOORDYNATOR KONFERENCJI P. WOJCIECH DYLĄG
 te. 17 71 72 030, e-mail: wdylag@rzeszow.oip.pl