Bezrobotni z powiatu sandomierskiego mogą jeszcze ubiegać się o środki na założenie działalności gospodarczej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Taka forma wsparcia dla bezrobotnych jest bardzo efektywna. Ponad 80 procent
założonych w ciągu ostatnich czterech lat firm nadal funkcjonuje.
(Marcin Gabrek)
Kwota dotacji jest po roku umarzana.

Wsparcie może wynieść sześć średnich
wynagrodzeń, czyli około 20 tysięcy złotych. Od początku roku wypłacono już
około 70 takich dotacji
Jaki rodzaj działalności uruchamiają zwykle bezrobotni? Mówi dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Marian Łatkowski