Bezrobocie w świętokrzyskiem i podkarpackiem na poziomie 15%.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Prawie 15-to procentowe bezrobocie było na koniec czerwca w województwie
świętokrzyskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
wyniosła 80,4 tys. osób i była mniejsza o 2 tys. osób niż w maju, ale to
wciąż więcej niż w czerwcu zeszłego roku. Ponad połowę bezrobotnych stanowią
mieszkańcy wsi.
Zmniejszenie stopy bezrobocia wystąpiło w ośmiu powiatach m.in. w powiecie
opatowskim i staszowskim.
W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowano prawie 7 tysięcy nowych osób
bezrobotnych. W tym czasie pracę podjęło 3700 osób zarejestrowanych jako
bezrobotne.
Na Podkarpaciu na koniec czerwca stopa bezrobocia wniosła 15% – to blisko 140 tys. osób bez pracy. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 2 258 osób, a w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o ponad 4 tys osób.
Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat – ponad 31%.