Bezrobocie w powiecie sandomierskim nieznacznie spadło.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Niestety, wśród bezrobotnych wciąż bardzo wiele jest osób długotrwale
bezrobotnych, którzy bez pracy pozostają ponad 12 miesięcy.
(Marcin Gabrek)
Na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych wpływ miało kilka czynników.

W marcu liczba
bezrobotnych spadła poniżej pięciu tysięcy – mówi dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Marian Łatkowski.