Bezpłatne badanie dla 300 osób

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O wykonanie badania nie mogą starać się ci, którzy mięli kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.
Wszyscy zainteresowani powinni kontaktować się z pracownią diagnostyki endoskopowej, tarnobrzeskiego szpitala. (Numer telefonu 15 812 33 13)
Akcję bezpłatnych badań kolonoskopowych, tarnobrzeski szpital realizuje w ramach ogólnokrajowego programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
Bezpłatną kolonoskopię czyli badanie jelita grubego oferuje pracownia diagnostyki endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Placówka jest jedną z 50 w kraju, która proponuje tego typu badanie bez odpłatności.
Do kolonoskopi kwalifikują się osoby od 50 do 65 roku życia bez objawów raka jelita grubego, takich jak krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, anemia, nagły spadek masy ciała, a także osoby w wieku od 40 do 65 lat bez objawów ale z przypadkami raka jelita grubego w najbliższej rodzinie.
Zdaniem koordynator projektu, kierownika pracowni diagnostyki endoskopowej, lekarza medycyny Katarzyny Kosikowskiej – Skowron, warto skorzystać z oferty, tym bardziej, że dane statystyczne dotyczące częstotliwości występowania raka jelita grubego nie są dobre.