Będzie ponad 62 mln zł na remont i budowę dróg na Podkarpaciu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Rządowe dofinansowanie przeznaczone jest na drogi gminne i powiatowe.
W ramach programu Przebudowy Dróg Lokalnych samorządy mogą starać się o refundację do 30 proc. inwestycji drogowych planowanych na 2013 rok. Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę lub remont drogi, z wyłączeniem prac związanych z infrastrukturą techniczną, taką jak sieci sanitarne i wodociągowe.
Do tej pory na Podkarpaciu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowano łącznie 704 km dróg. Z budżetu państwa na dofinansowanie tych inwestycji przeznaczono 188,5 mln zł.
W tym roku rozpoczął się nowy etap 'schetynówek'. Zakłada się, że w całym kraju druga edycja programu pozwoli na przebudowę, budowę oraz remont nieco ponad 13 tys. km dróg lokalnych do końca 2015 roku.