Baranów Sandomierski: Zwycięski projekt

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W planach jest realizacja kolejnych projektów.
(Dominik Siatrak)
Autor projektu przyznaje, że nie krył zaskoczenia z wyniku konkursu:

Realizowany przez gminę Baranów Sandomierski w latach 2009 – 2013 projekt 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski szansą na rozwój” zwyciężył w konkursie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”.
Nagrodę w postaci okolicznościowego dyplomu oraz statuetki, na uroczystej gali w Warszawie odebrał z rąk ministra Andrzeja Halickiego, pomysłodawca i koordynator projektu Tomasz Pruś, na co dzień pracujący, jako informatyk w urzędzie gminy, oraz Kierownik Referatu Inwestycyjnego w urzędzie Andrzej Kobylarz. Dodatkową nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie będzie film promujący projekt, oraz gminę. Całość ma sfinansować ministerstwo.
Projekt zakładał sfinansowanie dostępu do Internetu oraz zapewnieniu niezbędnych szkoleń osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu niskich dochodów lub niepełnosprawności.
Mówi Tomasz Pruś: