Baranów Sandomierski: W Dąbrowicy ma stanąć radar lotniczy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Mikołaj Karpiński rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w przesłanym do Radia Leliwa komunikacie informuje iż lokalizacja została wybrana na podstawie symulacji pokrycia radiolokacyjnego, ukształtowania terenu i braku naturalnych przeszkód terenowych. Z symulacji wynika, że ta lokalizacja jest odpowiednia i optymalna dla realizacji celów jakie są stawiane temu urządzeniu, czyli pokrycia sygnałowego południowo – wschodniej części Polski. Po uzyskaniu wszystkich zgód, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2017 r., a uruchomienie instalacji mogłoby nastąpić kwartał później. Na niedzielę 12 kwietnia zaplanowane jest za to spotkanie w Dąbrowicy, na temat planowanej tam inwestycji. (fot: Wiele wskazuje na to, że podobny obiekt powstanie w Dąbrowicy. // shephardmedia.com)

Według opisu inwestycji, nie wystąpi narażenie ludzi, fauny i flory na ponadnormatywne pola elektromagnetyczne wytwarzane przez anteny. Wpływ na to będzie miało, bowiem zarówno ukształtowanie terenu jak i wysokość, na jakiej zostaną zawieszone anteny. Wyższe wartości wystąpią dopiero na poziomie ponad 29 metrów. O zamiarze budowy ośrodka radiolokacyjnego w Dąbrowicy, zostali także poinformowani mieszkańcy sąsiednich miejscowości, między innymi Chmielowa w Gminie Nowa Dęba. Gminna radna Marzena Chmielowiec podkreśla, że mieszkańcy są zaniepokojeni planowaną inwestycją, bowiem będzie się ona znajdować zaledwie półtora kilometra od najbliższych zabudowań wsi. Na zebraniu, które odbyło się w zeszłym miesiącu wyrazili negatywną opinię w tej sprawie:

Na pokopalnianej zwałce w Dąbrowicy w gminie Baranów Sandomierski ma powstać ośrodek radiolokacyjny. Obiekt chce wybuduować Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ośrodek miałby się składać z wieży o wysokości 35 metrów, na której zostanie zamontowana obrotowa antena radaru oraz antena radioliniowa. Na ogrodzonej działce stanął by także agregat prądotwórczy z kontenerem energetycznym oraz kontener radiowy, w którym znajdą się urządzenia nadawczo odbiorcze. Sprzęt ma być zamknięty w obudowach ekranujących, przez co emisja pola elektromagnetycznego z ich wnętrza ma być znikoma. Ośrodek, według założeń, ma być obiektem bezobsługowym, nadzorowanym zdalnie z Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie. Jak informuje Agencja planowane urządzenie będzie radarem tak zwanej kontroli obszaru kraju, które będzie dostarczać informacje o położeniu statków powietrznych z południowo – wschodniej części Polski. Zastępca burmistrza Baranowa Sandomierskiego Marek Barszcz podkreśla, że na razie inwestor wystąpił do gminy z wnioskiem o udostepnienie terenu celem zbadania gruntu planowaną budowę: