Baranów Sandomierski: Sprzeciw wobec lokalizacji polderów przeciwpowodziowych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wcześniej identyczne zdanie również w formie pisma wyraziły wspólnie władze powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg sprzeciwiając się tym samym, planom lokalizacji polderu między innymi w okolicy osiedla Zakrzów.

 

Poniżej pełne stanowisko rady gminy Baranów Sandomierski.

Po wielu dyskusjach powstało ostateczne stanowisko, które radni przyjęli jednogłośnie. Dokument odczytał przewodniczący rady Wacław Smykla. Oto jego fragment:

Radny Waldemar Stępień zwrócił uwagę, że powstanie jednego z polderów może zagrozić zwałce na granicy Suchorzowa i Siedleszczan:

Samorząd Baranowa Sandomierskiego sprzeciwia się planowanej lokalizacji trzech polderów przeciwpowodziowych w obrębie gminy. Utworzenie takich obiektów znalazło się w przygotowywanym na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej planie zarządzania ryzykiem powodziowym. Jeden z planowanych polderów dla rzeki Babulówka obejmuje teren, na którym znajduje się między innymi renesansowy zamek, nazywany potocznie Małym Wawelem. Z kolei inny przewiduje, że w razie zagrożenia pod wodą znajdzie się fragment drogi wojewódzkiej nr 985 prowadzącej do Mielca. Stanowisko gminy w tej sprawie przyjęli wczoraj na nadzwyczajnej sesji radni w Baranowie Sandomierskim. Pośpiech uzasadniał fakt, że konsultacje społeczne dotyczące planów zarządzania ryzykiem powodziowym kończą się na początku przyszłego tygodnia. Burmistrz Marek Mazur podkreślał, że wcześniej pisemne stanowisko wyraziły władze gminy: