Baranów Sandomierski: Spotkania w sprawie likwidacji szkół

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Kolejne spotkanie, tym razem z mieszkańcami i rodzicami uczniów z Durdów odbędzie się w tamtejszej szkole dziś o godzinie 17. W zebraniu uczestniczyć ma szef kuratorium oświaty w Rzeszowie, który wizytuje obydwie placówki.
Burmistrz Marek Mazur podkreśla, że najwięcej rodzajów potrzeb społecznych jest zaspokojonych na optymalnym i umiarkowanym poziomie w średnio licznych grupach klasowych:

Władze Baranowa Sandomierskiego rozpoczęły konsultacje z mieszkańcami sołectw Knapy i Durdy w sprawie zamiaru likwidacji podstawówek w tych dwóch miejscowościach. Zebrania odbywają się już po decyzji miejskich radnych, którzy na sesji w połowie stycznia przyjęli uchwały intencyjne w sprawie zamknięcia placówek.
Zmiany są koniecznie – przekonywał burmistrz w szkole w Knapach, ponieważ przeprowadzony audyt
organizacyjno-finansowy oświaty wykazał, że jej funkcjonowanie w obecnej formie jest nieracjonalne.
Wyraźny niż demograficzny spowodował, że do placówki uczęszcza mała liczba uczniów, przez co zajęcia odbywają się w klasach łączonych.
Z tego powodu zarówno budżet państwa jak i gminy ponoszą znaczący wysiłek finansowy, który nie daje lepszych wyników w nauce w porównaniu do wychowanków innych szkół z terenu gminy, gdzie nakład finansowy na kształcenie jednego ucznia jest znacząco niższy.
Innego zdania są mieszkańcy, którzy uważają, że decyzja została podjęta zbyt szybko i pochopnie, a dla gminy liczy tak naprawdę liczy się ekonomia a nie dobro dzieci. Nie zgadzają się ponadto z argumentacją, że nauka w klasach łączonych jest niekorzystna: