Baranów Sandomierski: Samorząd chce przejąć od KiZPS Siarkopol Zakład Produkcji Wody Pitnej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zdaniem burmistrza Baranowa Sandomierskiego, przedstawione plany inwestycyjne są zbyt mało szczegółowe, dlatego samorząd nie zamierza rezygnować z planów komunalizacji spółki.
Nie chciałbym wyrażać opinii, co do tego czy projekt komunalizowania tej spółki powinien być realizowany czy też nie, ponieważ są to kompetencje właściciela, czyli Ministerstwa Skarbu – mówi likwidator KiZPS Siarkopol Janusz Paruzel. Jak dodał, zamierza wstrzymać proces wygaszania przedsiębiorstwa i w przyszłości przekształcić je w spółkę, która będzie zarządzała całą grupą podmiotów, która pozostały z dawnego Siarkopolu. Janusz Paruzel podkreślił również, że chce doinwestować Zakład Produkcji Wody:

Radni Baranowa Sandomierskiego zgodzili się na nieodpłatne nabycie przez gminę stu procent udziałów w znajdującym się na terenie miasta Zakładzie Produkcji Wody Pitnej. Spółka obecnie wchodzi w skład przedsiębiorstwa państwowego Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki 'Siarkopol' w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu.
Burmistrz Marek Mazur podkreśla, że o chęci komunalizacji spółki zadecydowały między innymi aspekty finansowe oraz chęć zapewnienia wszystkim mieszkańcom wody bardzo dobrej, jakości.
Obecnie dostarczana jest ona z dwóch ujęć. Jedno znajduje się na terenie Baranowa Sandomierskiego i prowadzi je Zakład Produkcji Wody Pitnej. Drugie zlokalizowane jest miejscowości Ślęzaki, a jego zarządcą jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, czyli gminna spółka. Ona też zajmuje się dystrybucją.
Jednak nakłady finansowe ponoszone przez gminę na utrzymanie ujęcia w Ślęzakach są nieadekwatne do jakości wody, która jest z niego pobierana – uważa burmistrz: