Baranów Sandomierski: Rozmawiali o budowie ośrodka radiolokacyjnego w Dąbrowicy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jak podkreślał przedstawiciel Agencji, podobne obiekty znajdują się w różnych częściach kraju, często w bliższym sąsiedztwie zabudowań niż ma to wystąpić w Dąbrowicy. Promieniowanie elektromagnetyczne wynikłe z pracy urządzenia występować będzie na wysokości ponad 29 metrów, a więc nie będzie ono miało żadnego wpływu na zdrowie ludzi.

Posłuchaj więcej

O budowie obiektu informowaliśmy także na początku kwietnia

Artur Żołądkiewicz z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mówiąc o inwestycji w Dąbrowicy podkreślił, że chodzi o budowę ośrodka zobrazowania obszarowego dla południowo wschodniej polski. Jego głównym elementem byłby tak zwany radar wtórny:

Mający powstać na posiarkowym zwałowisku w Dąbrowicy w gminie Baranów Sandomierski ośrodek radiolokacyjny nie będzie zagrożeniem dla zdrowia okolicznych mieszkańców. Tak na niedzielnym zebraniu wiejskim w tamtejszej remizie OSP przekonywali przedstawiciele gminy i inwestora, czyli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Spotkanie zorganizowano po to, aby uspokoić mieszkańców, oraz uciszyć krążące na temat planowanej inwestycji plotki. Zaniepokojenie nie powinno dziwić, bowiem o planowanej budowie dowiedzieli się oni od przedstawicieli lokalnego samorządu i z medialnych publikacji w ostatnich tygodniach, pomimo że pierwsze pisma w tej sprawie trafiły do urzędu gminy blisko rok temu. Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur nie wie, dlaczego poprzednie władze zataiły przed mieszkańcami ten fakt, zapewnia jednak, że obecne starają się naprawić ten błąd: