Baranów Sandomierski: Ponad 300 podpisów przeciwko budowie kurzej fermy w Dąbrowicy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Z kolei przewodniczący rady miejskiej w Baranowie Sandomierskim Wacław Smykla do pisma mieszkańców odnosić się na razie nie chce. Jak powiedział Radiu Leliwa, najpierw musi uzyskać potwierdzenie, że taki dokument do urzędu rzeczywiście wpłynął.
Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur tak komentuje złożoną w urzędzie miasta i gminy petycję mieszkańców:

Ponad 300 osób z Dąbrowicy w gminie Baranów Sandomierski podpisało się pod petycją przeciwko budowie kurzej fermy na posiarkowym zwałowisku. To zupełnie odmienne stanowisko od tego sprzed tygodnia. Obecna wówczas na zebraniu wiejskim grupa mieszkańców zgodziła się, aby władze gminy sprzedały firmie spod Radomia teren pod planowaną inwestycję.
Jeden z inicjatorów akcji Łukasz Byczek tłumaczy, że w zebraniu wzięło udział kilkadziesiąt osób spośród ponad tysiąca zameldowanych na terenie wsi. Jego zdaniem głos tak małej liczby nie powinien decydować o tak ważnej inwestycji. W tej sprawie najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum – dodaje.