Baranów Sandomierski: Najzdolniejsi uczniowie z powiatu tarnobrzeskiego odebralii stypendia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Stypendia będą wypłacane po 50 złotych miesięcznie, przez cały rok szkolny. Podczas spotkania w Baranowie Sandomierskim władze powiatu podziękowały także działającym w regionie firmom które wspomogają finansowo program stypendialny.
Najwięcej stypendiów, bo aż 47 otrzymali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie. Dyrektor placówki Janina Lubera nie kryła zadowolenia z tego faktu i podkreśla, że tak dobry wynik to zasługa współpracy dyrekcji, nauczycieli i uczniów:

Sześćdziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnobrzeskiego odebrało dziś na zamku w Baranowie Sandomierskim stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.
W gronie wyróżnionych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie, oraz Zespołu Szkół w Gorzycach.
Ideą trwającego już trzeci rok szkolny programu stypendialnego jest przede wszystkim promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych oraz motywowanie ich do dalszej sumiennej pracy. Po raz pierwszy o stypendium mogli ubiegać się również uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym z wyróżnieniem ukończyli gimnazjum i obecnie uczęszczają do szkół średnich prowadzonych przez powiat tarnobrzeski.
Stypendystom gratulacje złożył między innymi przewodniczący rady powiatu Dariusz Bukowski: