Baranów Sandomierski: Kuratorium jest na nie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Burmistrz dodaje, że czeka teraz na decyzje ministra czy opinia wydana przez kuratora oświaty była zasadna. Jeśli stanowisko zostanie podtrzymane wtedy samorząd wycofa się ze swoich planów.
Podkarpacki Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował plany likwidacji szkół podstawowych w Knapach i Durdach w gminie Baranów Sandomierski. Władze gminy chcą je zlikwidować o z powodu małej liczby uczniów i wysokich kosztów utrzymania obu placówek.
Z decyzją władz samorządowych nie zgadzają się rodzice, którzy uważają, że obie szkoły mają długą tradycję w edukacji najmłodszych, a ponadto są także miejscem integracji lokalnych środowisk. Decyzja kuratorium jest dla nich o tyle ważna, ponieważ jest ona wiążąca dla samorządu.
Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur w rozmowie z Radiem Leliwa przyznał, że nie zgadza się z argumentacją kuratora i zapowiada złożenie odwołania: