Baranów Sandomierski: Kilkuset letni dąb pomnikiem przyrody

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dąb w miejscowości Kaczaki będzie kolejnym drzewem na terenie powiatu tarnobrzeskiego, które objęte jest ochroną prawną. W czerwcu tego roku, taki sam status otrzymały cztery dęby szypułkowe rosnące w tak zwanej Dębinie w Trześni w gminie Gorzyce.
Rosnący na prywatnej działce w miejscowości Kaczaki w gminie Baranów Sandomierski dąb dzięki staraniom właścicieli posesji otrzyma status 'pomnika przyrody'. Na ostatniej w tej kadencji sesji gminni radni przyjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.
Kilkuset letni dąb ma 26 metrów wysokości, obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 metra od ziemi to 425 centymetry a średnica pnia wynosi 130 centymetrów. O objecie ochroną prawną drzewa do urzędu w Baranowie Sandomierskim, rodzina wystąpiła trzy lata temu.
Na początku 2012 roku urzędnicy ze starostwa powiatowego w Tarnobrzegu przesłali do urzędu gminy w Baranowie Sandomierskim pełną dokumentację wraz z wnioskiem starosty o objęcie dębu ochroną prawną. Wśród dokumentów znalazła się karta inwentaryzacyjna pomnika przyrody, wraz z opisem samego drzewa oraz środowiska, w jakim rośnie.
Z wnioskiem o nadanie drzewu statusu pomnika przyrody wystąpiła Wioletta Piechota: