Baranów Sandomierski: Festiwal Dziecko w Folklorze

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Nagrodą dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach Festiwalu był Drewniany Klepok.

Zespoły taneczne, ludowe kapele, występy solistów oraz zespołów obrzędowych można było podziwiać w miniony weekend w Baranowie Sandomierskim podczas 21 Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecko w Folklorze.

Młodzi artyści z niemal całej południowej Polski artyści najpierw zaprezentowali się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury gdzie ich występy oceniało profesjonalne jury, aby drugiego dnia wystąpić już w mniej napiętej atmosferze przed szerszą publicznością na scenie usytuowanej na placu targowym.

Pomysłodawczynią festiwalu była Alina Szymczyk, która w latach 90 tych była dyrektorem ośrodka kultury w Baranowie Sandomierskim. Od tamtej pory wydarzenie przeszło wiele zmian. Nie ma już obowiązkowej gawędy, a w samym festiwalu występują wyłącznie osoby, które nie ukończyły 18 lat. Kilkukrotnie konkurs nie odbył się choćby z powodu powodzi czy remontu placówki.

Nie zmienił się jedynie cel mówi Elżbieta Gwoździowska z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim: