Bałtów: Pałac wrócił do Druckich-Lubeckich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pałac wraz z kompleksem parkowym w Bałtowie w powiecie ostrowieckim wrócił do prawowitych spadkobierców księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, dawnego właściciela majątku. Starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga podpisał protokół przekazania zespołu pałacowo – parkowego.
Rodzinę reprezentowała księżna Elżbieta Drucka Lubecka. Przejmującymi nieruchomości jest w sumie 15 potomków księcia Franciszka Ksawerego. Wraz z protokołem odebrali od starosty symboliczne klucze oraz zgromadzoną dokumentację. Księżna Elżbieta zapewniała, że wolą rodu jest odrestaurowanie pałacu i parku, który nadal powinien służyć społeczności Bałtowa.
Druccy-Lubeccy, po przymusowej ucieczce z Polski w 1944 roku, na stałe osiedlili się w Belgii. Część odebranego przez władze komunistyczne majątku, czyli zespół pałacowo – parkowy, odzyskali na mocy decyzji wojewody więtokrzyskiego. Wojewoda uznała, że kompleksu, jako części dawnego Folwarku Bałtów, nie objęły przepisy dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.
(fot. Starostwo Powiatowe Ostrowiec Św.)
(Marcin Gabrek)