Ambitne plany mieleckiego starostwa względem placówek oświatowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Starosta jest świadom, że nie wszystkie zaplanowane inwestycje oświatowe uda się zrealizować w najbliższych latach. – Ich ilość zależy od dostępności środków unijnych – zastrzega Andrzej Chrabąszcz.
(Paweł Galek)
Duże inwestycji dotyczyć ma Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Piętnaście milionów złotych – tyle starostwo planuje zainwestować w mieleckie szkoły średnie w latach 2014-2020. O jakie przedsięwzięcia chodzi? Mówi starosta Andrzej Chrabąszcz.