Albo rezygnacja z 13-stek i wczasów pod gruszą albo obniżka pensji – tak stalowowolski szpital chce uratować swoje finanse i nie popadać w coraz większe kłopoty płatnicze.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Związki muszą przedstawić swoje stanowiska w czwartek. Jeśli nie będzie zgody w sprawie trzynastek i funduszu, tydzień później ruszy wariant B dotyczący wypowiedzeń i ograniczania pensji. A wszystko po to by możliwa była realizacja dalszych punktów dotyczących restrukturyzacji stalowowolskiej lecznicy dotyczących inwestycji i rozwoju placówki, m.in. modernizacji bloku porodowego i przeniesienia diagnostyki obrazowej .
(Marta Górecka)
A tylko za zgodą wszystkich związków może nastąpić likwidacja 13-tej pensji. To jednak może być trudne, bo związki zachęcają pracowników by ci składali pozwy nie tylko o wypłacenie odsetek za wypłacone 13-stki za 2009rok, ale i 13-tej pensji za 2010 od której wypłaty zgodne z porozumieniem odstąpili.

Jeśli związki zawodowe na to się nie zgodzą, szpital skorzysta z możliwości wypowiedzenia pracy i płacy w takiej części, która da oszczędności roczne ok. 4 mln zł. Jjden z wariantów obniżki pensji – to wszystkim o równo czyli o 15%. Wg drugiego, wielkość cięć będzie uzależniona od podwyżek które miały miejsce na początku ubiegłej kadencji.
Kolejne punkty planu restrukturyzacji to zwolnienie w sumie 45 osób w różnych zawodach oraz likwidacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jak stwierdził Roman Ryznar po pierwsze będą zmiany w przepisach dotyczących ratownictwa medycznego, po drugie stalowowolski SOR nie spełnia wymogów funkcjonowania takiego oddziału, bo następuje tam krzyżowanie się dróg nie medycznych i aby tego uniknąć szpital musiałby znaleźć ok. 3,5mln zł na wykonanie korytarza wejściowego. I niestety mimo bardzo dużej wykonywanej pracy SOR generuje długi – co roku ok 2 mln zł. Funkcję SOR-u po jego likwidacji miałaby przejąć Izba Przyjęć.
Wg starosty Roberta Fili rozmowy z pracownikami były potrzebne.

A restrukturyzacja finansów w pierwszym wariancie dotyczy rezygnacji z 13-stek iczęści funduszu socjalnego.

Konferencja zwołana została w związku z zapowiedzią przedstawienia wyników rozmów o restrukturyzacji szpitala z pracownikami lecznicy – mówi starosta Robert Fila.

Starostwo Powiatowe zorganizowało w tej sprawie konferencje – głos zabrał m.in pełniący obowiązki dyrektora stalowowolskiego szpitala Roman Ryznar.