Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej ma nowego patrona.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Bp Krzysztof Nitkiewicz wydał dekret, w którym ogłosił nim bł. Wincentego
Kadłubka. W dekrecie biskup ordynariusz napisał: 'Liczę na to, że patronat
Błogosławionego przyczyni się do wzrostu duchowego wiernych należących do
Akcji Katolickiej w naszej diecezji”.
Bł. Wincenty Kadłubek urodził się na terenie diecezji sandomierskiej w
Karwowie w parafii
Włostów około 1150 roku. Ukończył uniwersytety w Paryżu oraz Bolonii.
Sprawował godność Prepozyta
sandomierskiego. W roku 1207 objął zaszczytną funkcję Biskupa krakowskiego,
a w 1218 roku wstąpił do zakonu cysterskiego w Jędrzejowie.
Jest autorem Kroniki Polskiej. Zmarł 8 marca 1223 roku w jędrzejowskim
klasztorze.
(Marcin Gabrek)