Akcja "Alkohol – ograniczona dostępność" w naszym regionie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Problemy alkoholowe są wciąż powszechnym zjawiskiem w naszym społeczeństwie. Alkohol niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych i przestępczości. Stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi, dlatego ważne jest ograniczanie jego dostępności.
Policjanci z naszego regionu wspólnie z przedstawicielami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzać będą kontrole w ramach akcji 'Alkohol-ograniczona dostępność” . Będzie ona realizowana w okresie wakacyjnym. Kontrolowane będą placówki handlowe, lokale gastronomiczne i rozrywkowe w zakresie przestrzegania prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.