Akcja "Alkohol – ograniczona dostępność" w Kolbuszowej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

Kolbuszowscy policjanci, podobnie jak przed rokiem przeprowadzą działania profilaktyczne pod nazwą 'Alkohol-ograniczona dostępność”. W ramach tej akcji kontrolowane będą miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
Alkohol niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych i przestępczości. Stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi, dlatego ważne jest fizyczne ograniczanie jego dostępności.