Świętokrzyskie: Konkurs fotograficzny 'Inni nie gorsi”

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Wojewoda świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba ogłosiła konkurs fotograficzny
'Inni nie gorsi”. Celem inicjatywy jest propagowanie tolerancji oraz walka z
dyskryminacją mniejszości i tzw. 'mową nienawiści”.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii przedstawiającej ideę
tolerancji. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób
mieszkających na terenie Polski.
Prace do konkursu należy przysłać lub doręczyć osobiście do sekretariatu
biura wojewody. Termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia.
(Marcin Gabrek)