Rozpoczęto budowę drogi na Miasteczku Młodego Robotnika w Mielcu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach inwestycji do końca kwietnia tego roku powstanie 300 metrów nowej jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli kanalizacją sanitarną i deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Przebudowane będą także sieci cieplna i energetyczna.
(Paweł Galek)
Nowa ulica ma stanowić dojazd do bloków mieszkalnych i kompleksu garaży położonych w pobliżu Górki Cyranowskiej. Mówi prezydent Janusz Chodorowski.