Propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wystawy

Biblioteka Główna, ul. Szeroka 13
„Barwy przeszłości w powieściach J.I. Kraszewskiego – w 200 rocznicę urodzin”
ze zbiorów Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie

Galeria OKNO, ul. Szeroka 13
„Między zielenią a błękitem”– wystawa zbiorowa artystów-plastyków

Filia nr 2 (os. Siarkowiec)
„Wiosna tuż, tuż…”
prezentacja prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 4 w Tarnobrzegu

19.03 – 06.04.2012

Filia nr 1 (os. Serbinów) – Oddział dla Dzieci, godz. 13.00
„Wielkanocna pisanka” – otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci

20.03.2012

Biblioteka Główna ul. Szeroka 13, godz. 17.00
Promocja książki Małgorzaty Lis – „Z Grywałdu na Uniwersytet Jagielloński.
Życie i działalność kulturalno-oświatowa Michała Marczaka (1886-1945)”

Filia nr 1 ( os. Serbinów) godz. 9.30, 10.00
„Bajeczki Jedynaczki” – Oddział dla Dzieci
„Franklin i jego muzyka” – Oddział Muzyczno-Fonograficzny
spotkania i projekcje dla dzieci z Przedszkola nr 7 w Tarnobrzegu

Filia nr 2 (os. Siarkowiec ) godz. 10.00
spotkanie z cyklu „ Gdzie mieszka bajeczka – kącik Kubusia Puchatka”

21.03.2012

Filia nr 2 (os. Siarkowiec) godz. 15.00
„Popołudnie z Internetem”– spotkanie dla dzieci

22.03.2012

Filia nr 2 (os. Siarkowiec) godz. 15.00
Koncert gitarowy w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Tarnobrzegu

Filia nr 5 (os. Wielowieś) godz. 17.00
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka.
Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież w wieku 10 – 15 lat

23.03.2012

Filia nr 3 (os. Miechocin) godz. 15.00
„Supełkowo”– spotkanie dla dzieci

Filia nr 5 (os. Wielowieś) godz. 16.30
„Rozmowy o dobrej książce” – spotkanie dla czytelników dorosłych