Po kłopotach Amber Gold sytuację na rynku bada m.in UOKiK

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wyniki mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku.
Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tych zagadnień można znaleźć w
specjalnej zakładce na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
(Marcin Gabrek)
Urząd zapewnia, że instytucje te są pod kontrolą – mówi Barbara Mroczek,
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

Z badań przeprowadzonych w sierpniu przez TNS Polska ponad połowa
ankietowanych zadeklarowała, że przed podpisaniem umowy dotyczącej pożyczki
lub zainwestowania pieniędzy czyta zawarte w niej warunki. Ale aż co piąty
badany nie robi tego nigdy.

Parabanki, drogie kredyty i niezwykle zyskowne lokaty są od kilku tygodni
jednym z głównych tematów. Po kłopotach Amber Gold sytuację na rynku bada
m.in Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Na co powinniśmy zwracać uwagę korzystając z pożyczki? Mówi Małgorzata
Cieloch, rzecznik prasowy urzędu