Mielec: Kolejny wniosek PUP w Mielcu o dodatkowe środki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Warto także podkreślić, że pod względem efektywności działania Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu osiąga lepsze wyniki niż średnia ogólnopolska a jednocześnie wszystkie wyznaczone zadania realizowane są przez mniejszą liczbę pracowników niż liczba osób zatrudnionych w podobnych do mieleckiego urzędach pracy – podsumowuje Stanisław Stachowicz.
(Tomasz Łępa)
Oprócz bezpośredniej pomocy materialnej, która trafiła do osób bezrobotnych, nie bez znaczenia jest wymiar społeczny działań realizowanych przez urząd pracy. Należy także zwrócić uwagę, że na działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu zyskuje również lokalny samorząd:

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu złożył kolejny wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków na aktywizację i pomoc osobom bezrobotnym. W przypadku pozytywnej decyzji ministerstwa całość środków zostanie przeznaczona na bezzwrotne dotacje i wsparcie osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. Możliwość uzyskania środków finansowych na założenie własnej firmy cieszy się od wielu lat bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych. Tylko w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu przyznał blisko 70 dotacji na łączną kwotę prawie 1,4 mln złotych. Dzięki uzyskaniu bezzwrotnej pomocy nowi przedsiębiorcy mieli możliwość wyposażenia swoich firm w niezbędne maszyny, urządzenia oraz materiały konieczne do uruchomienia działalności gospodarczej – mówi Stanisław Stachowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu: