Klimontów. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rekordzistami w oddawaniu krwi.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Krew jest potrzebna zawsze. Szczególnie brakuje je w sezonie letnim. Sandomierski Oddział Terenowy Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa apeluje o oddawanie krwi zwłaszcza  posiadaczy grup: 0 Rh+, 0Rh-, ARh- .

 

Blisko 34 litry krwi oddali  w sumie, w tym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych  w Klimontowie. To daje pierwsze miejsce wśród placówek oświatowych w   rankingu prowadzonym przez Sandomierski Oddział Terenowy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

                Wychowankowie zespołu szkół przykład biorą „z góry”. Krew oddaje  dyrektor placówki –  Maria Kubik.