Co? Gdzie? Kiedy? w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wystawy czasowe:

15.03.2013 – 12.03.2013

„Połączyła ich pasja”  –  wystawa zdjęć członków i sympatyków Tarnobrzeskiego   Towarzystwa Fotograficznego
      Biblioteka Główna, ul. Szeroka 13, poniedziałek – piątek od godz. 10.00 do 17.00

11.03.2013 – 06.04.2013

•    „Spojrzenia” –  fotografie i obrazy  Małgorzaty Jackowskiej z Sandomierza
Galeria „OKNO”  Biblioteka Główna, ul. Szeroka 13.
   

19.03.2013

•    Filia nr 1 (os. Serbinów), godz.16.00 – Grażyna Jagielska „ Miłość z kamienia” – spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki

•    Filia nr 2 (os. Siarkowiec ), godz. 11.00 – „ Tydzień z Internetem  – poradnia zdrowia” – spotkania dla seniorów poprowadzi Anna Gilewska – pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych

20.03.2013

•    Biblioteka Główna, godz. 10.00
Szkolenie dla bibliotekarzy z powiaty tarnobrzeskiego
w programie:
– „Problemy współczesnych bibliotek publicznych” – Lucyna Kleczkowska,  Kierownik Działu  Instrukcyjno-Metodycznego  WiMBP w Rzeszowie
            – „ Biblioteki publiczne powiatu  tarnobrzeskiego w świetle danych statystycznych” –  
           Małgorzata Augustyn instruktor ds. czytelnictwa dorosłych WiMBP w Rzeszowie
            – „Jak pozyskać czytelnika i go nie stracić” – Małgorzata Augustyn, instruktor
           WiMBP w Rzeszowie
           – „Obsługa czytelnicza dzieci i młodzieży we współczesnej bibliotece publicznej” –
    Małgorzata Sierżęga, instruktor ds. czytelnictwa dzieci i młodzieży WiMBP w Rzeszowie
– „Miejska Biblioteka Publiczna im. dr.  Michała Marczaka w Tarnobrzegu na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście” – prezentacja multimedialna przygotowana przez Krystynę Błasiak – Kierownika Działu Informacyjno – Bibliograficznego i Katarzynę Opiołę – pracownika Działu Udostępniania MBP w Tarnobrzegu

•    Filia nr 2 (os. Siarkowiec ), godz. 11.00 – „ Tydzień z Internetem  – poradnia zdrowia” – spotkania dla seniorów  poprowadzi Anna Gilewska pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych

•    Filia nr 7 (os. Dzików), godz. 10.00 – „Spotkajmy się w bibliotece” – lekcję biblioteczną dla uczniów kl. I Szkoły Podstawowej nr 9 poprowadzi Marlena Średzińska  – kierownik filii

•    Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz.16.00 – „Ozdoby wielkanocne” – zajęcia plastyczne dla dzieci poprowadzi Kazimiera Pająk – kierownik filii

21.03.2013

•    Oddział dla Dzieci, Biblioteka Główna,  w godz. od 11.00 do 13.00
„ Przedpołudnie  z twórczością Stanisława Jachowicza” – blok spotkań dla uczniów szkół   podstawowych przygotowany z okazji  XIII Światowego  Dnia  Poezji poprowadzą:
Urszula Gacoń i Katarzyna Opioła

•    Filia nr 2 (os. Siarkowiec ), godz. 11.00 – „Tydzień z Internetem  – poradnia zdrowia” – spotkania dla seniorów  poprowadzi Anna Gilewska – pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych

22.03.2013

•    Biblioteka Główna, godz. 18.00 – „ Muzyka wierszem malowana”- koncert w wykonaniu uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej w Tarnobrzegu z okazji XIII Światowego Dnia Poezji
•    Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 – „Rozmowy o dobrej książce”  – spotkanie dla czytelników dorosłych

23.03.2013
•    Biblioteka Główna, godz. 16.30 – „Połączyła ich pasja” – jubileuszowe spotkanie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego