5 przejazdów kolejowych na terenie Tarnobrzega przestanie istnieć

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na terenie Tarnobrzega zlikwidowanych zostanie 5 przejazdów kolejowych kategorii „D”.  To wynik uzgodnień warunków budowy drogi wojewódzkiej numer 871 przebiegającej wiaduktem nad linią kolejową Łódź Kaliska – Dębica.
Od  5 listopada przestaną funkcjonować przejazdy w ciągu dróg gminnych Mokrzyszów – Zwierzyniec, Tarnobrzeg – Mokrzyszów, Mokrzyszów – Miechocin, Ocice – dojazd do pól.
Przejazdy kolejowe kategorii „D” , to przejazdy   pozbawione urządzeń ostrzegawczych, oznaczone jedynie znakami drogowymi. Tego rodzaju skrzyżowania znajdują się w miejscach o niewielkim ruchu i dobrej widoczności, umożliwiającej stwierdzenie kierującemu pojazdem, czy zbliża się pociąg.