Panama ŚDM: Sandomierska młodzież już na miejscu.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Iwona Pol

Reprezentacja młodzieży diecezji sandomierskiej jest już u rodzin w parafii Chitre w Panamie, gdzie przeżywać będzie Światowe Dni Młodzieży.

W Światowych Dniach Młodzieży w Panamie weźmie udział trzydzieści cztery osoby z diecezji sandomierskiej, między innymi z Zaklikowa, Woli Baranowskiej, Godziszowa, Majdanu Królewskiego, Sandomierza, Janowa Lubelskiego i Stalowej Woli. Większość to studenci lub uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie rozpoczynają się 22, a kończą 27 stycznia. Ich tematem przewodnim będą słowa Matki Bożej z Ewangelii św. Łukasza: ‚Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego’.

Polska młodzież będzie stanowiła największą grupę pielgrzymów z Europy.

(Joanna Sarwa)