80-lecie istnienia obchodzi Dom Oświatowy im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Rudniku nad Sanem, w którym obecnie działa Miejski Ośrodek Kultury i Kino Rusałka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A druga część obchodów jubileuszu Domu Oświatowego im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Rudniku nad Sanem odbędzie się w październiku. Pierwszą część obchodów uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży. Nie brakło też i urodzinowego tortu.
Z czasem Dom Oświatowy przekształcił się w Miejski Ośrodek Kultury i Kino Rusałka którym od 18 lat kieruje ta sama dyrektor. Krystyna Wójcik pokrótce przypomniała historię Miejskiego Ośrodka Kultury i zapowiedziała, ze zorganizowana gala jest dopiero pierwszą częścią obchodów jubileuszu Domu Oświatowego.
W drugiej części zaplanowanej na drugą połowę roku swoimi wspomnieniami o Domu Oświatowym będą się dzielić inni mieszkańcy Rudnika

Były też sławne bale charytatywne organizowane przez miejscowych dostojników.

Prężnie działał w placówce rudnicki teatr wystawiając kolejne ambitne sztuki zarówno przed II wojną światową, jak i w czasach powojennych.

Z okazji jubileuszu odbyła się uroczysta gala, podczas której przypomniano historię tej placówki. Przypomniał ją miłośnik dziejów Rudnika Kazimierz Naklicki, który uważa, że powstanie placówki było ważne po odzyskaniu niepodległości po I Wojnie Światowej, po 123-letniej niewoli, bo zapewniało mieszkańcom dostęp do oświaty kultury i sztuki.