70tys zł Rudnik nad Sanem przeznaczy w tym roku na modernizację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wszystko wskazuje więc na to, że fizycznie modernizacja rudnickiej oczyszczalni ruszy w przyszłym roku.
(Marta Górecka)
Wtedy też się okaże jaki będzie koszt modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem, bo póki co wstępne wyceny są bardzo różne. Firma która wykonywała przed laty oczyszczalnie dla Rudnika szacuje, że koszt modernizacji wyniesie ok. 8,5mln zł. Kierownictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej zaś na podstawie przygotowanego kosztorysu wyceniło inwestycję na ok. 4mln zł. Burmistrz więc przewiduje że będzie to ok. 6mln zł. Po opracowaniu dokumentacji przyjdzie czas na montaż finansowy i poszukiwanie dofinansowania. Tu burmistrz Grochowski widzi kilka możliwości

Jaki zakres prac modernizacyjnych będzie potrzebny okaże się po wykonaniu projektu, na pewno w grę będzie wchodzić wymiana przestarzałych urządzeń i zwiększenie przepustowości

Obecnie moc oczyszczalni wykorzystywana jest w ok. 60% ale modernizacja urządzeń jest potrzebna by ścieki odprowadzane z rudnickiej oczyszczalni ścieki spełniały normy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie dał na to Rudnikowi czas do połowy 2014 roku

A konkretnie na projekt przebudowy obiektu który powstał w latach 90-tych.
Burmistrz Rudnika nad Sanem Waldemar Grochowski przyznał, że podobne tego typu oczyszczalnie w regionie już dawno przeszły remonty, rudnicka, dzięki fachowości pracowników, wytrwała do tej pory bez modernizacji, choć już wymaga przebudowy