"60 razy biżuteria"

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wystawa będzie czynna do połowy września.
(Marcin Gabrek)
Wśród twórców, którzy prezentują swoje prace są artyści z różnych kręgów
kulturowych

60 razy biżuteria – to tytuł wystawy którą oglądać można w Galerii Otwartej przy sandomierskim Rynku. Jak podkreśla Mariusz Pajączkowski, to wystawa
nietypowa