2,6 miliona Euro wpłynęło do kasy stalowowolskiego MZK.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Część tych środków już poszła na spłatę pożyczki, którą stalowowolski MZK musiał zaciągnąć w oczekiwaniu na unijne pieniądze.
(Marta Górecka)
Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli doczekał się nareszcie wszystkich pieniędzy unijnych, które stanowiły dofinansowanie największej jak do tej pory inwestycji kanalizacyjno-wodociągowej w mieście. W jej ramach za kwotę ok. 22 mln Euro nie tylko zmodernizowano starą sieć kanalizacji sanitarnej i wybudowano nową oraz rozbudowano sieć wodociągową, ale też zmodernizowano Oczyszczalnię Ścieków i wybudowano Stację Uzdatniania Wody. Dofinansowanie unijne wyniosło ponad 13 mln Euro. Sęk w tym, że inwestycja zakończyła się w 2009 roku, a na rozliczenie końcowe Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli musiał czekać aż do tej pory, czyli 4 lata. Prezes stalowowolskiego MZK Mariusz Piasecki stwierdził jednak, że jest się z czego cieszyć, bo Unia Europejska nie naliczyła żadnych kar za realizację inwestycji, co jest wielką rzadkością