25,5 miliona złotych dofinansowania może otrzymać gmina Nisko na zadanie 'Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej' w ramach środków Ministerstwa Środowiska.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A ponad 25, 5 miliona złotych, na które gmina Nisko otrzymała pozytywną opinię Ministerstwa Środowiska ma pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
(Marta Górecka)

'Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej' to, jak poinformował burmistrz, największe przedsięwzięcie finansowe gminy.

Na szczęście większą część z tej kwoty już miasto wyłożyło, bo część inwestycji w ramach zadania już została zrealizowana

To prowadzone już i będące w planach inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe na terenie gminy. Burmistrz Niska Julian Ozimek stwierdził, że to połowa kosztów tego przedsięwzięcia: