18 nowo przyjętych policjantów złożyło ślubowanie i rozpocznie służbę w świętokrzyskiej policji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Osiemnastu policjantów, w tym dwie kobiety, ślubowało na sztandar 'służyć wiernie Narodowi, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia'. Kolejnym etapem będzie szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Tam przez pół roku przejdą między innymi szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej.
Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek macierzystych na terenie województwa, gdzie już na stałe wypełniać będą przydzielone obowiązki służbowe.
W tym roku w szeregi policji w województwie przyjęto już 113 policjantów.
(Marcin Gabrek)