Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Szybkie i skuteczne działania wspierające firmy borykające się z ekonomicznymi skutkami koronawirusa – to główny cel Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego ‚OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”. Na jego realizację Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył kwotę 300 mln zł. O najważniejszych założeniach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego, który jest elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, poinformował podczas telekonferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski:

$202004\konf 1.mp3

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek, udzielanych przez pośredników współdziałających z BGK, m.in. na zakup sprzętu, sfinansowanie prac budowlanych czy zapłacenie wynagrodzeń pracowników.

Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców województwa są bezpośrednie dotacje w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Oprócz 20 mln zł już rozdysponowanych w tym konkursie, Zarząd Województwa postanowił przyznać dodatkowe 14 mln zł na projekty z listy rezerwowej.

Mówi wicemarszałek Renata Janik:

$202004\konf 2.mp3

Przesunięcie tych pieniędzy pozwoli na uniknięcie zwolnień i utrzymanie zatrudnienia w najmniejszych firmach (czyli jednoosobowych działalnościach gospodarczych); mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach; organizacjach pozarządowych i organizacjach pożytku publicznego.

Więcej informacji o Świętokrzyskim Pakiecie Osłonowym można znaleźć na stronie internetowej urzędy marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego: https://www.swietokrzyskie.pro/300-mln-zl-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/

Iwona Pol