Sandomierz: Władze miasta zaniepokojone przerwaniem prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową Sandomierza.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Władze Sandomierza są zaniepokojone przerwaniem prac w ramach inwestycji mającej na celu ochronę przeciwpowodziową miasta.

Inwestorem i głównym zleceniodawcą inwestycji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Główny wykonawca firma Energopol Szczecin zgłosiła wniosek o upadłość i przerwała prace na wałach Koprzywianki, zostawiając rozkopane i nieumocnione wały w sumie na długości prawie trzydziestu kilometrów.

Energopol Szczecin nie zapłacił też swoim podwykonawcom, którymi są podsandomierskie firmy.

Przedsiębiorcy szacują, że Energopol Szczecin winny jest im około trzech milionów złotych.

Mówi prezes zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ‘SANDOMIERZ’ obejmującej osiedle w prawobrzeżnej części miasta Andrzej Bolewski:

Jutro w tej sprawie w siedzibie starostwa powiatowego w Sandomierzu o godzinie 11.00 ma się odbyć spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego ‘Wody Polskie’.

Mówi burmistrz Sandomierza Marcin Marzec:

W sierpniu zeszłego roku w świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisano umowę na wykonanie kontraktu ‘Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza’. Zleceniodawcą jest województwo świętokrzyskie i Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonawcą Energopol – Szczecin S.A.

Kontrakt obejmuje: zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowę nowej pompowni ‘Koćmierzów’ i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni, zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki (wał lewy 12,9 km, wał prawy 14,4 km), budowę przepompowni wody w miejscowości Szewce, rozbudowę wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni ‘Nadbrzezie’ oraz rozbudowę przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Prace planowo miały się zakończyć w grudniu 2020 r.

Inwestycja jest finansowana z pożyczki Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

(Joanna Sarwa)