Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu skazał byłego zastępcę komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Tarnobrzegu Mariana B.

Sąd uznał go za winnego dopuszczenia się w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 16 grudnia 1981 r. w Tarnobrzegu podczas i w związku z urzędowaniem, ciągu przestępstw, będących zbrodniami komunistycznymi i jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości.

Zbrodnie te polegały na przekroczeniu przez ówczesnego podpułkownika Mariana B. swoich uprawnień na szkodę interesu publicznego i prywatnego poprzez prześladowanie 32 osób ze względu na podejrzenie przynależności do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ‘Solidarność”.

Prześladowania i represje polegały na pozbawieniu wolności 32 osób, mimo braku podstaw prawnych do ich zatrzymania.

Sąd skazał Mariana B. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby.

Ponadto oskarżona ma przeprosić wszystkich pokrzywdzonych poprzez ogłoszenie zamieszczone na własny koszt w ‘Tygodniku Nadwiślańskim”.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Fot. Służba Bezpieczeństwa/ archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Źródło: www.gospodarkapodkarpacka.p