Tarnobrzeg. Dziś Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dziś obchodzony jest Dzień Ligi ochrony Przyrody, 90-letniej, najstarszej, organizacji ekologicznej w Polsce. LOP od 40 lat ma swoje struktury  w Tarnobrzegu. Zasięgiem swojej działalności obejmuje teren byłego województwa tarnobrzeskiego.  

Na przestrzeni minionych czterech dekad tarnobrzeska LOP zrealizowała szereg działań na rzecz dbałości o naszą florę i faunę. Do najbardziej znaczących należą: montaż koszy dla sów uszatek na tarnobrzeskim osiedlu Przywiśle, pielęgnacja bocianich gniazd w gminach powiatu tarnobrzeskiego, tworzenie ścieżek edukacyjnych w tym w Parku Dzikowskim czy szlaku pomników przyrody w Baranowie Sandomierskim. LOP kibicuje utworzeniu Rezerwatu Doliny Rzeki Smarkata, działa na rzecz ochrony Lasu Zwierzynieckiego w Tarnobrzegu, edukuje najmłodszych w  myśl jednego ze swoich głównych celów statutowych. Mówi wiceprezes Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu, członek Zarządu Głównego LOP w Warszawie, Janusz Wepsięć.

Rokrocznie liga organizuje konkursy plastyczne i festiwal ekologiczny, który w tym roku będzie miał swoją 33 edycję.