Tarnobrzeg. Bartosz Głowacki odzyskuje blask.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Trwa renowacja pomnika, który jest symbolem Tarnobrzega.   Bartosz Głowacki wkrótce odzyska blask. Monument jest wykonany z dwóch rodzajów naturalnej skały: piaskowca kieleckiego oraz wapienia pińczowskiego. Został zaprojektowany i postawiony  w 1904 roku przez krakowskiego rzeźbiarza Michała Korpalę. Na przestrzeni lat kilkukrotnie był dewastowany. Czas sprawił, że uległ znaczącej degradacji. Został zanieczyszczony czynnikami zewnętrznymi, a fałszywa patyna przysłoniła piękno prawdziwego kamienia.

Wykonawcą prac konserwatorskich jest Roman Dawidziak z firmy „Ars Restauro”.

Prace są przeprowadzane zgodnie z programem konserwatorskim uzgodnionym z tarnobrzeską delegaturą Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków.

W ramach robót wymienione zostanie także oświetlenie pomnika. Renowacja ma się zakończyć do 29 listopada. Koszt przedsięwzięcia to 91 tysięcy złotych.

Pomnik Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu powstał dla uczczenia 110 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Przedstawia Bartosza Głowackiego opartego o zdobytą armatę z kosą wzniesioną w geście zwycięstwa.