Sandomierz: Na wsparcie dla seniorów.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Fundacja „La Zebra” z Sandomierza otrzyma blisko 280 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie świetlicy dla seniorów w Krzcinie koło Koprzywnicy. Mówi dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie Justyna Piórkowska:

To jeden z projektów wybranych do dofinansowanie działań związanych z opieką, wsparciem i integracją osób starszych i niesamodzielnych.
Mówi wicemarszałek Renata Janik

Wartość dofinansowania projektów w tym konkursie przekroczyła 970 tysięcy złotych.

(Marcin Gabrek)