Padew Narodowa: Apel do mieszkańców.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Wójt  gminy Padew Narodowa  apeluje do swoich mieszkańców  z prośbą o utrzymanie porządku i czystości na terenie  gminy. W ostatnim czasie  jak czytamy w wystosowanym  komunikacie zaobserwowano incydenty związane z wyrzucaniem odpadów, a w szczególności odpadów wielkogabarytowych a także odpadów remontowo-budowlanych. Odpady wyrzucane są do lasów, przydrożnych rowów i innych mniej uczęszczanych miejsc. Mówi Małgorzata Brożyna, sekretarz gminy Padew Narodowa.

 

Jak czytamy dalej w apelu do mieszkańców,  w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym  harmonogramem ich odbioru. Ponadto mieszkańcy gminy mogą w każdą sobotę nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej  przy ul. Polnej 2 a wszystkie wytworzone w swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady komunalne, w tym stare meble, wykładziny, lodówki, odpady remontowo-budowlane, chemikalia i inne odpady zgodnie z obowiązującym regulaminem punktu.

 

 

(Tomasz Łępa)