Region
autor: Radio Leliwa | 14.03.2018

Sandomierz: Umowy na rewitalizację podpisane

Sandomierz: Umowy na rewitalizację podpisane
Umowę na dofinansowanie projektów: 'Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” oraz 'Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych” podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego marszałek Adam Jarubas i burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski. Wniosek o dofinansowanie projektu 'Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” opiewa na niemal 40 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne to ponad 23 miliony. Z kolei niemal 7,4 milionów złotych to kwota jaką miasto otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 'Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”. Dzięki temu, w mieście zostaną wykonane prace obejmujące między innymi: renowację zabytkowych murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków, stworzenie modelu Klasztoru Dominikańskiego wraz z Kościołem św. Marii Magdaleny, powstanie ścieżki turystycznej 'Sandomierz - Historia Światłem Malowana” o długości ok. 2,5 km. Będzie to produkt turystyczny adresowany do mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Osiem, spośród najważniejszych obiektów zabytkowych Sandomierza zostanie podświetlonych nowoczesnymi oprawami LED. Są to: mury miejskie, Brama Opatowska, Kamienica Oleśnickich, Ratusz, budynek Urzędu Miasta, Furta Dominikańska, Collegium Gostomianum i Zamek Królewski. Planowane jest także oznakowanie Gór Pieprzowych polegających na ustawieniu tablic informacyjnych, opisujących m.in. florę i faunę gór oraz powstanie dwóch nowych produktów turystycznych: trasy kajakowej od Bulwaru nad Wisłą do Gór Pieprzowych o długości ponad 5 km oraz stworzenie przestrzeni do rekreacji i odpoczynku, a także zagospodarowanie terenu Bulwaru nad Wisłą, w tym budowa ścieżki rowerowej. Projekt realizowany będzie od kwietnia, a zakończony zostanie w październiku 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 11 milionów złotych. (Marcin Gabrek)
Copyright © 2013 Radio Leliwa
Created by EFEKT Biuro Promocji i Reklamy