Region
autor: Dominik Siatrak | 13.06.2018

Sandomierz: Burmistrz z absolutorium za wykonanie budżetu z 2017 roku

Sandomierz: Burmistrz z absolutorium za wykonanie budżetu z 2017 roku
Sandomierscy radni udzielili burmistrzowi Markowi Bronkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu z 2017 roku. Głosowało 18 radnych. Za było trzynastu, natomiast pięciu głosowało przeciw. Dyskusję zdominowała ocena pracy burmistrza. Radny Andrzej Anwajler zwrócił między innymi uwagę na bardzo duże zadłużenie mieszkańców z lokali komunalnych. Obecnie wynosi ono ponad 2 miliony złotych:
Z kolei radny Wojciech Czerwiec miał zastrzeżenia, co do pracy komisji rewizyjnej:
Zdaniem wiceprzewodniczącego rady Marcina Marca ocenie podlega to w jaki sposób wykonany został budżet a nie działalność burmistrza w danym roku:
Już po zakończonym głosowaniu burmistrz Marek Bronkowski podziękował radnym szczególnie za głosy przeciw przyjęciu absolutorium:
Podjęcie uchwały poprzedziła prezentacja szczegółowo objaśniająca zarówno wpływy jak i wydatki zeszłorocznego budżetu.
Copyright © 2013 Radio Leliwa
Created by EFEKT Biuro Promocji i Reklamy