Region
autor: Radio Leliwa | 13.03.2018

Mielec: Wyjątkowe kobiety gminy

Mielec: Wyjątkowe kobiety gminy
W Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie wyróżniono kobiety szczególnie zaangażowane w życie Gminy Mielec w 2017 roku. Nagroda 'Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec jest uhonorowaniem najaktywniejszych kobiet, które poprzez swoją działalność, wykraczają poza zwykłą aktywność dnia codziennego. Ponadto stanowi docenienie ich działalności, niezwykłego zaangażowania i osiągniętego sukcesu oraz podkreśla rolę kobiet w życiu rodzinnym i społecznym. Mówi wójt gminy Mielec, Józef Piątek.
Nagrody przyznano w pięciu kategoriach. Kobieta Przedsiębiorcza, Sprawy Społeczne, Kultura Gospodyni Roku 'Działalność społeczną. W kategorii 'Kobieta Przedsiębiorcza' za niezwykłe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości i osiągnięte sukcesy w działalności gospodarczej nagrodę otrzymała Monika Krawiec z Chorzelowa, właścicielka firmy ByKrawcowa. W kategorii 'Sprawy Społeczne' za przywracające wiary w drugiego człowieka oraz wspieranie osób, którym los nie szczędził przykrych doświadczeń nagrodę otrzymała Zofia Błach z Podleszan, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. W kategorii 'Kultura' za niezwykłe zaangażowane w pracę twórczą i osiągnięte sukcesy na niwie artystycznej oraz upowszechnianie wszelkich dziedzin kultury nagrodę otrzymała Kinga Halik z Chorzelowa, członkini grupy seniorskiej ZPiT 'Chorzelowiacy' oraz Chorzelowskiej Grupy Teatralnej. W kategorii 'Gospodyni Roku' za niezwykłe zaangażowanie w działalność w środowisku kobiet oraz przekazywanie doświadczeń młodemu pokoleniu nagrodę otrzymała Małgorzata Godek z Rydzowa, Przewodnicząca KGW, współorganizatorka festynów oraz stoisk dożynkowych. Za szczególnie zaangażowanych w 'Działalność społeczną' w Gminie Mielec nagrodę otrzymała Teresa Leś ze Złotnik, sekretarz Stowarzyszenia 'Ludzie z Pasją', członkini Rady Sołeckiej, protokolant zebrań wiejskich. (Tomasz Łępa)
Copyright © 2013 Radio Leliwa
Created by EFEKT Biuro Promocji i Reklamy